• Zaregistrovat se

Máte dotaz? Napište nám

Obchodní podmínky

1.     Všeobecná ustanovení
2.     Poskytnutí osobních údajů
3.     Předmět plnění
4.     Dodací lhůta
5.     Prodejní cena zboží
6.     Místo plnění
7.     Způsob platby a dopravy
8.     Právo vrácení zboží bez udání důvodů
9.     Způsob plnění
10.   Reklamace a záruční podmínky
11.   Závěrečná ustanovení
 
1. Všeobecná ustanovení
Níže uvedené Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen "VODP") včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.paramenta.cz. VODP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je povinen se s nimi seznámit - registrace kupujícího do systému je považována jako souhlas s VODP. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu K Ř Í Ž, spol. s r.o., se sídlem v Letovicích, Zámecká 649/39, IČO 43420354, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 4188, kontaktní informace naleznete v sekci Kontaktní údaje.
 
2. Poskytnutí osobních údajů
1. Informace o zákaznících považujeme za důvěrné a uchováváme je v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma K Ř Í Ž, spol. s r.o. je správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vlastní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6
2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti
K Ř Í Ž, spol. s r.o. po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.
3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a také na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

 3. Předmět plnění
Předmětem plnění je dodávka zboží z e-shopu www.paramenta.cz a služeb s tím spjatých, objednaných kupujícím. Část zboží je na skladě, část se vyrábí zakázkově, na základě objednávky – sledujte detaily jednotlivých produktů a nebo pomocí filtru skladem.
 
4. Dodací lhůta
Zboží, které je skladem zpravidla odešleme následující pracovní den po doručení objednávky. Zboží, které skladem není, dodáme v termínu uvedeném u každého produktu. Podle vytíženosti výroby je možné dohodnout i jiný termín - v tomto případě nás prosím kontaktujte – viz Kontakt.
 
5. Prodejní cena zboží
Ceny zboží tohoto e-shopu jsou uvedeny včetně DPH.
1.     Ceny nezahrnují cenu dopravy.
2.     Minimální odběr je 1 ks od položky, pokud není uvedeno jinak.
3.     Cena zahrnuje typ balení, který je popsán, případně vyobrazen u položky.
4.     Prodávající si vyhrazuje právo změny cen produktů.
 
 6. Místo plnění
Místem plnění je provozovna prodávajícího: K Ř Í Ž, spol. s r.o., Zámecká 39, 679 61 LETOVICE

 7. Způsob platby a dopravy 
Odeslání - zboží je zasíláno Balíkem do ruky České pošty (BDR ČP), případně si je může kupující vyzvednout v sídle firmy K Ř Í Ž, spol. s r.o., Zámecká 39, 679 61 Letovice (v pracovní dny 5.45 - 13.45hod.).
Platba převodním příkazem - zvolíte-li tuto možnost, vyčkejte prosím na fakturu, kterou Vám zašleme e-mailem a teprve následně proveďte úhradu - číslo účtu u KB: 414046631/0100, variabilní symbol je číslo faktury. Zboží, které je skladem bude do 3-5 pracovních dnů od připsání platby na účet expedováno na adresu, kterou jste zadali v administraci Vašeho účtu. 
U objednávky do 5.000,- Kč činí poštovné a balné 150,- Kč, u objednávek nad 5.000,- Kč poštovné a balné neúčtujeme. 
Zboží je také možno vyzvednout osobně (zvolíte-li tuto možnost v objednávce) v sídle firmy K Ř Í Ž, spol. s r.o., Zámecká 39 , 67961 Letovice (v pracovní dny v čase 5.45 - 13.45hod.).
Dobírkou- Vaše objednané zboží odešleme dobírkovým Balíkem do ruky České pošty anebo službou DPD na adresu, kterou jste zadali v administraci Vašeho účtu. 
U objednávky do 5.000,- Kč činí poštovné a balné 150,- Kč, objednávky nad 5.000,- Kč jsou zasílány zdarma. 
 
Platba v hotovosti- objednané zboží uhradíte a převezmete v sídle firmy K Ř Í Ž, spol. s r.o., Zámecká 39, 67961 Letovice ((v pracovní dny v čase 5.45 - 13.45hod.)
 
 8. Právo vrácení zboží bez udání důvodů
1.     Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. 
2.     Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. České poště) nebo přímo zasílateli.
3.     Peníze budou zákazníkovi vráceny jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a to nejpozději do čtrnácní dnů po fyzickém obdržení zboží.
4.     Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu pouze v tom případě, že je vrácené zboží nepoškozené, čisté a neprané.
5.     Zákazník nese náklady spojené s vrácením zboží.

Upozornění: nepřevzetí dobírky není považováno za stornování anebo odstoupení od kupní smlouvy. Pro opětovné zaslání budeme vyžadovat platbu dalšího poštovného a úhradu předem.

 9. Způsob plnění
1.     Za řádně plněnou dodávku je považováno i částečné plnění prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění prodávajícího, bude-li prodávajícím upozorněn nejpozději údaji v dodacím listu.
2.     Zakázka se realizuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním dohodnutému smluvnímu dopravci.
 
10. Reklamace a záruční podmínky
 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (§422-429).
1.     Reklamace musí být vždy písemná do 7 dnů od dodávky, prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 – ti dnů.
2.     Prodávající nahradí uznané vady dle dohody jedním z následujících způsobů: oprava,výměna zboží, vystavením dobropisu na vadné zboží . Jiné nároky jsou z odpovědnosti vad vyloučeny.
3.     Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním smluvnímu dopravci přechází riziko ztráty, zničení či poškození zboží na kupujícího.
4.     Reklamace nemá odkladný vliv na splatnost faktury.
      
11. Závěrečná ustanovení
Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2017.

MenuX

InformaceX