• Zaregistrovat se

Máte dotaz? Napište nám

Co symbolizují jednotlivé liturgické barvy?

Zajímalo nás, jaká je přesnější definice barev, které používají duchovní při slavení Eucharistie a svátostných obřadů. Zde přinášíme bližší popis:
 
Bílá barva
je barvou světla, symbolizuje také nevinnost, čistotu a radost. Používá se ve Velikonočním období, o Narození Páně a dalších svátcích Páně, pokud se netýkají utrpení. Dále o svátcích Panny Marie, andělů a svatých, kteří nezemřeli mučednickou smrtí. Na slavnost Jana Křtitele (24.6.), Svátek stolce svatého Petra, obrácení svatého Pavla a užívá se také při pohřbech dětí.
Červená barva
symbolizuje lásku, utrpení a oheň. Používá se na Květnou neděli, Velký pátek, při slavení utrpení Páně, apoštolů, evangelistů, mučedníků a o Seslání Ducha svatého.
Zelená barva
je barvou naděje a používá se v takzvaném liturgickém mezidobí.                                                                      
Fialová barva
symbolizuje pokání a kajícnost a užívá se v Adventní a Postní době, dále při mších za zemřelé (všech věrných zesnulých) a při udělování Svátosti smíření a Svátosti pomazání nemocných.
Růžová barva
symbolizuje radost a je vhodná pro neděli „Gaudete“, tedy III. neděli adventní a neděli „Laetare“, tedy IV. neděli postní.
Modrá barva
je barvou čistoty a nevinnosti – používá se o svátcích Panny Marie.                                                                   
Černá barva
značí smutek a smrt, používá při mších za zemřelé.                                                                                             Zpět na výpis článků

MenuX

InformaceX